Pre rýchlu platbu môžete použiť aj QR kód, ktorý stačí naskenovať,doplniť údaje a poslať príspevok!

PROSÍM DOBRE PREKONTROLOVAŤ!

Nadácia Miroslava Šatana

Brezová 482/7

SK- 956 21 Jacovce

Zapísaná v registri nadácií MV SR pod registračným číslom 203/Na-2002/672

IČO:37 867 687

V zastúpení: Emil Šatan-správca nadácie

Bankové spojenie: 

IBAN: SK15 0200 0000 0016 5415 4257

Variabilný kód: 5952

Konštatný kód: 308

Poznámka: Lomnicania_Lomnicanom

 

Projekt Lomničania-Lomničanom pre Nadáciu Miroslava Šatana organizuje:

Roman Rataj

Jilemnického 373/132

SK- 059 52 Veľká Lomnica

 

Ako pmôcť

1. Zakúpením lístkov na plánované akcie

2. Dobrovoľným darom na účet Nadácie Miroslava Šatana

3. Príspevkom organizátorom počas plánovaných akcií

4. Firmám ponúkame za príspevok propagáciu / reklamu   počas akcie ako aj na všetkých tlačovinách 

Príspevky

Charitatívny koncert 
NO NAME
15.máj 2022
VSTUPENKY

KONCERT kvôli COVID-19 presunutý na 2022!!!

© 2015 

Projekt Lomničania-Lomničanom spravuje pre Nadáciu Miroslava Šatana Roman Rataj

Adresa: Jilemnického 373/132, 05952  Veľká Lomnica,mail: info@lomnicania-lomnicanom.com

Nadácia Miroslava Šatana

Adresa: 

Brezová 482/7, 956 21 Jacovce

Zapísaná v registri nadácií MV SR pod reg. číslom 203/Na-2002/672

Bankové spojenie: 

IBAN: SK15 0200 0000 0016 5415 4257

1/21