- Dospelí hendikepovaní ľudia

- Ľudia, ktorých postihla náhla vážna choroba   alebo úraz, následkom ktorého sú hendikepovaní

 Výber obdarovaných je výlučne v kompetencii Nadácie Miroslava Šatana a organizátora projektu Lomničania-Lomničanom!

- hendikepované deti

- deti, ktorých postihla náhla vážna  choroba    alebo úraz následkom ktorej sú hendikepované

 

Predškolské ,školské a iné zariadenia pre prácu s mládežou

- Nemocnice na zlepšenie starostlivosti o deti a dospelých 

 

 

 

 

 

Kto môže byť obdarovaný

Dospelí 

Deti

Nemocnice

Charitatívny koncert 
NO NAME
15.máj 2022
VSTUPENKY

KONCERT kvôli COVID-19 presunutý na 2022!!!

© 2015 

Projekt Lomničania-Lomničanom spravuje pre Nadáciu Miroslava Šatana Roman Rataj

Adresa: Jilemnického 373/132, 05952  Veľká Lomnica,mail: info@lomnicania-lomnicanom.com

Nadácia Miroslava Šatana

Adresa: 

Brezová 482/7, 956 21 Jacovce

Zapísaná v registri nadácií MV SR pod reg. číslom 203/Na-2002/672

Bankové spojenie: 

IBAN: SK15 0200 0000 0016 5415 4257

1/21