Lomničania-Lomničanom

- Dospelí hendikepovaní ľudia

- Ľudia, ktorých postihla náhla vážna choroba   alebo úraz, následkom ktorého sú hendikepovaní

 Výber obdarovaných je výlučne v kompetencii Nadácie Miroslava Šatana a organizátora projektu Lomničania-Lomničanom!

Lomničania-Lomničanom

- hendikepované deti

- deti, ktorých postihla náhla vážna  choroba    alebo úraz následkom ktorej sú hendikepované

 

Lomničania-Lomničanom

Predškolské ,školské a iné zariadenia pre prácu s mládežou

Lomničania-Lomničanom

- Nemocnice na zlepšenie starostlivosti o deti a dospelých 

 

 

 

 

 

Kto môže byť obdarovaný

Dospelí 

Deti

Nemocnice

Charitatívny koncert 
NO NAME
máj 2023
VSTUPENKY

KONCERT kvôli COVID-19 presunutý na 2023!!!