Vážení Veľkolomničania, milí priatelia,

predvianočné dni zvyknú byť obdobím, kedy sú ľudia k sebe navzájom akísi citlivejší a vnímavejší. Aj v médiách viac čítame o potrebe pomáhať, konajú sa viaceré charitatívne akcie, zbierky. A to je, samozrejme, dobré. Najmä v dnešných hektických časoch, kedy sa dôraz kladie na úplne iné veci ako drobné dobré skutky alebo nezištnú pomoc. Básnik Milan Rúfus o dnešnom ľudstve hovorí:

Nepočujú ho. Hluchí sú.
Adorujúci zmenu
Premaľúvajú kulisu
od smogu udymenú. 
Zmenu, ktorá nič nezmení.
Prchavé, krátke šťastie.
Nová žabka na prameni. 
A rastie dlh. A rastie.

Práve Vianoce nám pripomínajú skutočnú podstatu šťastia: nejde o paláce, prepych či iné „žabky na prameni“: veď ten najkrajší vianočný príbeh sa odohráva v obyčajnej maštali. Veľa by o tom určite vedeli rozprávať aj mnohí z našich obdarovaných na charitatívnych koncertoch Lomničania Lomničanom. Zdravie sa nedá nahradiť žiadnym prchavým šťastím. Jediné, čo môžeme urobiť, je skúsiť pomôcť aspoň tak, ako to je v našich možnostiach. 
Koncerty Lomničania Lomničanom sa o to snažia už piaty rok. Aj v týchto týždňoch intenzívne pracujeme na ďalšom ročníku, ktorý sa tentoraz bude niesť v tónoch Cigánskych diablov. Som veľmi rád, že sa nám už podarilo spustiť predaj lístkov a každý by tak mal mať dostatok času na jeho zakúpenie. Ak nás (a najmä obdarovaných) prídete svojou účasťou podporiť, bude to iste tým najkrajším darčekom. Nielen vianočným – verím, že peniaze, ktoré obdarovaní dostanú, im aspoň čiastočne uľahčia mnoho dní.

Chceme ľudí v obci spájať a robiť také projekty, aby sa tu každý jeden z nás cítil o čosi lepšie. Aj preto sme sa po minuloročných pozitívnych ohlasoch rozhodli opäť zorganizovať februárovú Balónovú fiestu. Dúfam, že aj tento ročník bude dobrým dôvodom na stretnutie domácich, návštevu hostí či len tak – jednoducho príjemne stráveným večerom s vašimi blízkymi na netradičnej akcii. Tešíme sa na stretnutie!

Prajem Vám krásne a požehnané vianočné sviatky plné toho skutočného, trvalého šťastia.

 

Roman Rataj   

Organizátor projektu „Lomničania-Lomničanom“

www.lomnicania-lomnicanom.com

https://www.facebook.com/lomnicanialomnicanom/

https://twitter.com/LLomnicanom

https://www.instagram.com/lomnicania_lomnicanom/

„ Ak niekto nechce vidieť, nepomôže svetlo ani okuliare“

Švédske príslovie

Pôsobenie

Veľká Lomnica

Charitatívny koncert 
NO NAME
17.máj 2020

ONLINE PREDAJ SPUSTENÝ

VSTUPENKY

© 2015 

Projekt Lomničania-Lomničanom spravuje pre Nadáciu Miroslava Šatana Roman Rataj

Adresa: Jilemnického 373/132, 05952  Veľká Lomnica,mail: info@lomnicania-lomnicanom.com

Nadácia Miroslava Šatana

Adresa: 

Brezová 482/7, 956 21 Jacovce

Zapísaná v registri nadácií MV SR pod reg. číslom 203/Na-2002/672

Bankové spojenie: 

IBAN: SK15 0200 0000 0016 5415 4257

1/20