top of page

Pre rýchlu platbu môžete použiť aj QR kód, ktorý stačí naskenovať,doplniť údaje a poslať príspevok!

PROSÍM DOBRE PREKONTROLOVAŤ!

Pamätajte, že až budete opúšťať túto zem, nebudete si   môcť so sebou zobrať nič z toho čo ste získali, ale len to,čo ste darovali.

 

sv. František z Assisi

Vstupenky môžete zakúpiť online .

Podpora projektu a spoluobčanov

Ako pmôcť

Pomôcť môžete:

1. Zakúpením lístkov na plánované akcie

2. Dobrovoľným darom na účet Nadácie Miroslava Šatana

3. Príspevkom organizátorom počas plánovaných akciíCieľ projektu

Cieľom projektov je popri kultúre, hlavne pomoc spoluobčanon z Veľkej Lomnice, ktorí nemajú to štastie byť zdraví.Ide o apolitický projekt zameraný len na pomoc tým, čo to najviac potrebujú.

 

Obdarovaní

Obdarovaní môžu byť len bezúhonní občania s hendikepom (deti aj dospelí)- ťažká choroba,náhly úraz, ktorého dôsledkom je hendikep.

máj 2024 v Evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici 

Welcome.jpg

"Nadácia Miroslava Šatana je príjemcom grantu v programe Google Ad Grants. Program Google Ad Grants podporuje registrované neziskové organizácie, ktoré zdieľajú filozofiu spoločnosti Google týkajúcu sa verejnoprospešných služieb pomáhajúcich v oblastiach, ako sú veda a technika, vzdelanie, globálna ochrana verejného zdravia, životné prostredie, podpora mládeže a spoločenské vedy. Google Ad Grants je neziskový reklamný program udeľujúci bezplatnú online inzerciu neziskovým organizáciám prostredníctvom služby Google AdWords.“

Charitatívny koncert 

máj 2024
VSTUPENKY

KONCERT presunutý na 2024!!!

bottom of page