Pre rýchlu platbu môžete použiť aj QR kód, ktorý stačí naskenovať,doplniť údaje a poslať príspevok!

PROSÍM DOBRE PREKONTROLOVAŤ!

Pamätajte, že až budete opúšťať túto zem, nebudete si   môcť so sebou zobrať nič z toho čo ste získali, ale len to,čo ste darovali.

 

sv. František z Assisi

Vstupenky môžete zakúpiť online,  alebo fyzicky v Cukráreň SERENA ( pri Sintre) vo

Veľkej Lomnici a MIK Poprad.

Podpora projektu a spoluobčanov

Ako pmôcť

Pomôcť môžete:

1. Zakúpením lístkov na plánované akcie

2. Dobrovoľným darom na účet Nadácie Miroslava Šatana

3. Príspevkom organizátorom počas plánovaných akcií



Cieľ projektu

Cieľom projektov je popri kultúre, hlavne pomoc spoluobčanon z Veľkej Lomnice, ktorí nemajú to štastie byť zdraví.Ide o apolitický projekt zameraný len na pomoc tým, čo to najviac potrebujú.

 

Obdarovaní

Obdarovaní môžu byť len bezúhonní občania s hendikepom (deti aj dospelí)- ťažká choroba,náhly úraz, ktorého dôsledkom je hendikep.

igor+rada.jpg

15.máj 2022 v Evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici privítame skupinu NO NAME

"Nadácia Miroslava Šatana je príjemcom grantu v programe Google Ad Grants. Program Google Ad Grants podporuje registrované neziskové organizácie, ktoré zdieľajú filozofiu spoločnosti Google týkajúcu sa verejnoprospešných služieb pomáhajúcich v oblastiach, ako sú veda a technika, vzdelanie, globálna ochrana verejného zdravia, životné prostredie, podpora mládeže a spoločenské vedy. Google Ad Grants je neziskový reklamný program udeľujúci bezplatnú online inzerciu neziskovým organizáciám prostredníctvom služby Google AdWords.“

Charitatívny koncert 
NO NAME
15.máj 2022
VSTUPENKY

KONCERT kvôli COVID-19 presunutý na 2022!!!

© 2015 

Projekt Lomničania-Lomničanom spravuje pre Nadáciu Miroslava Šatana Roman Rataj

Adresa: Jilemnického 373/132, 05952  Veľká Lomnica,mail: info@lomnicania-lomnicanom.com

Nadácia Miroslava Šatana

Adresa: 

Brezová 482/7, 956 21 Jacovce

Zapísaná v registri nadácií MV SR pod reg. číslom 203/Na-2002/672

Bankové spojenie: 

IBAN: SK15 0200 0000 0016 5415 4257

1/21